Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμείτε προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Τηλεφωνικά: 2106886495
email: info@metingreece.com
Ταχυδρομικά: Θεοτοκοπούλου 4 & Αστροναυτών, Μαρούσι  τ.κ. 151 25 Αθήνα